Mission Eco&Care

Duurzaamheid bij Melitta

Onze missie en bijdrage, de criteria, de beoordeling en onze belofte.

1. Onze opdracht

Verantwoordelijkheid:
Voor ons bij Melitta is het bewuste koffiegenot dat wij met onze producten bieden, nauw verbonden met onze bedrijfsfilosofie van duurzaamheid. Dit gebeurt in de geest van een duurzaam en stabiel evenwicht tussen economische, sociale en ecologische belangen om het succes van onze onderneming op lange termijn te verzekeren en mens, dier en milieu te beschermen.

Duurzaamheid:
Wij laten ons leiden door het leidende beginsel van een duurzaam ondernemingsbeleid. Hiermee wordt ernaar gestreefd te voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, te beperken.

Geschikt voor dagelijks gebruik:
Wij optimaliseren onze producten door voortdurende ontwikkeling, zodat de CO2-impact van onze toestellen zo laag mogelijk is. Met onze producten kan elke consument elke dag een bijdrage leveren aan duurzaamheid.

Het doel:
Alle bestaande Melitta-insteekproducten zijn gecontroleerd op hun levenscyclusanalyse. Wij zullen deze analyse om de 2 jaar herhalen, zodat wij ons steeds kunnen meten met de huidige technische eisen op de markt.

2. Onze beidrage

Het label:
Wij hebben een label ontwikkeld dat de consument rechtstreeks helpt bij de keuze van een product dat bewust genieten garandeert. Wij gebruiken daarvoor ons eigen waardesysteem.

Het waardesysteem:
In samenwerking met externe partners hebben wij een beoordelingssysteem voor onze producten ontwikkeld dat rekening houdt met zowel objectief meetbare factoren als sociale aspecten.

Doorzichtigheid:
Nadat alle relevante factoren in het waarderingssysteem zijn geclassificeerd, neemt de beoordeling de vorm aan van een sterrensysteem. Dit wordt voor alle Melitta-producten bekendgemaakt via het nieuwe etiket. Ongeacht of er één ster of vijf worden toegekend.

De controle:
De onderliggende beoordelingsmethode is ontwikkeld door een onafhankelijk bedrijf dat ons adviseert op het gebied van duurzaamheid.

De motivatie:
Ons doel bij Melitta is om onze eigen producten duurzamer en dus klimaat- en milieuvriendelijker te maken. De huidige stand van zaken is voor ons dan ook steeds een volgende stap naar de volgende verbetering.

3. Onze criteria (volgens de levenscyclus van het product)

a) Productie:

Middelen Product (weging: 20 %):
Hoe milieuvriendelijker het gebruik van de gebruikte hulpbronnen en hoe lichter het product, hoe positiever de beoordeling.

Middelen Productie (weging: 25 %):
Hier wordt bijvoorbeeld de hoeveelheid energie geëvalueerd die per product bij de productie wordt gebruikt. Deze categorie dient ons doel om onze productiemethoden voortdurend te verbeteren met het oog op het gebruik van hulpbronnen.

Verpakking (weging: 25%):
In deze categorie worden het gewicht van de verpakking en de gebruikte materialen beoordeeld op hun efficiëntie.

Sociale aspecten (weging: 30 %):
De aandacht voor sociale indicatoren, zoals de arbeidsomstandigheden bij onze leveranciers, is wat het Melitta-waardesysteem zo uitzonderlijk maakt.

b) Gebruik:

Energie-efficiëntie (weging: 45 %):
Centraal in de gebruiksfase van het product staat de categorie energie-efficiëntie. Hier worden het energieverbruik tijdens de werking, de energiebesparingsfuncties en de zichtbaarheid van de energiebesparingsinstructies voor de consument geëvalueerd.

Productveiligheid (weging: 35 %):
Productveiligheid omvat indicatoren over levensmiddelenwetgeving, certificeringen (bv. ISO 9001) of stoffenbeperkingen (bv. REACH).

Levensduur (weging: 20 %):
De levensduur heeft betrekking op de periode van de garantiebelofte die Melitta doet op het desbetreffende product en op de kwaliteit en de aanwezigheid van service- en onderhoudsinstructies. Hoe begrijpelijker deze zijn, des te waarschijnlijker is het dat de
hoe waarschijnlijker het is dat het product lang meegaat. Dit spaart op zijn beurt hulpbronnen en het milieu.

c) Einde van het leven:

(weging van het product: 70 %, weging van de verpakking: 30 %):
De indicatoren worden toegepast naargelang van de levensfase en hebben bijvoorbeeld betrekking op recycleerbaarheid en verwijdering. De afzonderlijke wegingscoëfficiënten zijn gebaseerd op een wetenschappelijk bewezen levenscyclusanalyse.

4. Onze evaluatie

Een product kan maximaal vijf sterren krijgen. Een fictief, door ons gedefinieerd ideaal product dient als benchmark. Dit fictieve product combineert de beste technische componenten en software-oplossingen die momenteel op de markt beschikbaar zijn voor het desbetreffende productgebied. In vergelijking met dit product wordt de informatie die wij over onze producten hebben verzameld, geëvalueerd.

Bovendien wordt bij de toekenning van het Melitta-label rekening gehouden met de sociale aspecten van onze leveranciers. Deze aanpak is vernieuwend en maakt het Melitta-label zo bijzonder. Met sociale aspecten bedoelen wij onder meer eerlijke arbeidsvoorwaarden en eerlijke loonstelsels.

5. Onze belofte

Wij hebben al veel gedaan voor een duurzamere ontwikkeling van onze producten. Maar wij zijn op een lange weg, waarbij de voortdurende verdere ontwikkeling van onze producten op basis van steeds meer indicatoren en een verbetering van de gegevenssituatie ons doel is. Daarom beloven wij bij Melitta de indicatoren van ons evaluatiesysteem om de twee jaar te herzien, ze aan de huidige uitdagingen aan te passen en ze regelmatig uit te breiden. U kunt de beoordeling van de afzonderlijke toestellen vinden in de respectieve productcategorie.