StartJuridische informatie

Juridische informatie

Auteursrecht

® = geregistreerd merk van een onderneming van de Melitta groep. Onze websites zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor toepassing voor commerciële of politieke doeleinden - geheel, gedeeltelijk of in gewijzigde vorm - is in principe de schriftelijke toestemming vooraf vereist van Melitta Group Management GmbH & Co. KG. Bestanden mogen uitsluitend voor privégebruik worden afgedrukt, gekopieerd of gedownload.


Merken, titels, logo‘s

Alle op onze websites genoemde productnamen zijn merken van de ondernemingsgroep Melitta, ongeacht of ze zijn voorzien van het ®-symbool of niet.


Garantie en aansprakelijkheid

De informatie op onze websites wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Tegelijkertijd tracht de ondernemingsgroep Melitta de informatie op de websites zo actueel mogelijk te houden. Het gebruik van de op de websites beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker. Wijzigingen te allen tijde voorbehouden.


Kruisverwijzingen (links)

De ondernemingsgroep Melitta heeft op geen enkele wijze invloed op links op onze websites die verwijzen naar websites van derden. De ondernemingsgroep Melitta is, voor zover niet anders aangegeven, niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Links naar websites van derden vormen, indien daar niet in het bijzonder op wordt gewezen, geen aanbeveling van de ondernemingsgroep Melitta met betrekking tot de inhoud ervan. Voor ongewone informatie die via dergelijke links bereikbaar is, is de ondernemingsgroep Melitta niet verantwoordelijk.

Downloaden

Het downloaden van programma’s geschiedt op eigen risico. De ondernemingsgroep Melitta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de installatie en/of het gebruik van gedownloade software, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Ondanks actuele viruscontroles kan de ondernemingsgroep in het kader van de wettelijke regelingen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of problemen veroorzaakt door computervirussen.

Online Dispute Resolution

De Europese Commissie stelt via http://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform ter beschikking voor de online beslechting van geschillen. We zijn niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure van een bemiddelingsorgaan voor consumenten en zijn daar ook niet toe bereid.

Indien u vragen heeft, kunt u ons contacteren via het volgende e-mailadres: info (at) melitta.nl